Hiển thị một kết quả duy nhất

Getränke

Bier:

Fr 6.00

Getränke

Getränke:

Fr 5.00
Fr 7.50

Getränke

Warme Getränke:

Fr 3.50

Getränke

Wein:

Fr 8.00