Hiển thị một kết quả duy nhất

Vorspeisen und Suppen:

Vorspeisen und Suppen

Frühlingsrollen

Fr 6.50

Vorspeisen und Suppen

Gumüse Suppe

Fr 6.50

Vorspeisen und Suppen

Krevetten in Teig

Fr 9.50

Vorspeisen und Suppen

Mangosalat

Fr 12.50

Vorspeisen und Suppen

Poulet Satay Spiesse

Fr 6.50

Vorspeisen und Suppen

Tintenfischringe

Fr 9.50

Vorspeisen und Suppen

Wan Tan Chips

Fr 7.50

Vorspeisen und Suppen

Wan Tan Suppe

Fr 8.50